Pomoc Ukrajine nás spája

23. marca 2022 – Tlačové správy
Ukrajinskí spolupracovníci a obchodní partneri sesterských spoločností ST.NICOLAUS a BUDIŠ v týchto dňoch zažívajú to, čo sme si spoločne pred štyrmi týždňami nevedeli vôbec predstaviť. „Osud susedného ukrajinského národa nám nie je ľahostajný. Všestranná pomoc ľuďom, ktorí museli opustiť svoje domovy a hľadajú útočisko na Slovensku je pre nás samozrejmosťou,“ hovorí generálny riaditeľ skupiny ST.NICOLAUS Matej Sabol.V spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko zabezpečujeme od prvých dní priamo na hraničných priechodoch pitný režim a kávu prichádzajúcim utečencom, ohrievače na prípravu teplých nápojov, elektrické ohrievače, stoly, lavice, elektrické rozvody a osvetlenie stanov. Z internej zbierky našich zamestnancov sme poslali deky, detské rukavice, čiapky, či hygienické potreby na hraničný priechod Veľké Slemence. Minerálne vody sme poskytli Košickému samosprávnemu kraju, podporili sme Zbierku pre Ukrajinu Misie osobností v Bratislave, ako aj pitný režim pre azylantov počas čakania na Cudzineckej polícií. V spolupráci s Ministerstvom vnútra sme vyslali na Ukrajinu humanitárny kamión minerálnej vody do nemocnice v Užhorode. Rovnako sme s našim obchodným partnerom Labaš s.r.o. a organizáciou Úsmev ako dar odviezli na Ukrajinu pitný režim pre deti ohrozené vojnou. Dovedna sa nám doposiaľ podarilo zabezpečiť pitný režim v objeme vyše 40 tisíc litrov.Okrem materiálnej pomoci prostredníctvom našich produktov sme sa rozhodli prispieť aj finančne. Skupina ST. NICOLAUS odštartovala internú zbierku finančným príspevkom vkladom vo výške 5.000 €. Polovica celkovej vyzbieranej sumy bude poskytnutá charitatívnej organizácií Maltézska pomoc Slovensko, ktorá zabezpečuje pomoc utečencom priamo na slovensko – ukrajinskej hranici. Druhú polovicu poskytneme na podporu detí ukrajinských utečencov na slovenských školách realizovanú prostredníctvom Teacher Development program.Pomáhame čo najadresnejšie a budeme pokračovať pokiaľ si to situácia bude vyžadovať.

Ďalšie novinky